Ruggesteuntje / Afdelingsnieuws

Het afdelingsblad “Ruggesteuntje” komt eenmaal per kwartaal uit en bevat afdelingsnieuws, aankondigingen en verslagen van activiteiten en veel meer nieuws. Het eerstvolgende nummer verschijnt eind maart 2020. Maar eerst wat actueel nieuws.

ACTUEEL NIEUWS:

  1. Het ledenaantal in onze afdeling is sinds afgelopen januari gestegen van 290 naar 320, en daar zitten meerdere jonge leden bij. Dat geeft kansen voor de oprichting van een groep Nivon Jong in de Drechtsteden. Wie durft en wil de start meemaken? Het bestuur roept de jonge leden (tot ca 30 jaar) op om daar samen met ons iets spetterends van te maken. Reageer naar de voorzitter, Jan van de Zedde (06.39684875, jhvandezedde@gmail.com).
  2. Het bestuur nodigt een paar actieve leden op om een initiatief te starten voor het oprichten van een “fietsgroep” voor het maken van tochtjes van ca 25 km, nu intussen de oprichting van de Cultuurgroep (films, musea, tentoonstellingen, ateliers, markten) heeft plaatsgevonden. Wie wil met ons de kar trekken? Reacties naar de voorzitter.
  3. De leden die dit jaar al 5 jaar lid zijn of worden krijgen in de loop van dit jaar weer een persoonlijk kaartje van het bestuur in de brievenbus, als blijk van waardering en als aanmoediging: we vinden het fijn dat zij al 5 jaar lid van het Nivon zijn en spreken als afdeling de hoop uit dat zij nog lang van deze “familie” deel uit zullen maken.

Enkele ARTIKELEN uit RUGGESTEUNTJE 1e kwartaal 2020:

Van de voorzitter”.
Ons afdelingsblad in de nieuwe opzet draait inmiddels 1 jaar en aan de reactie af te meten naar jullie tevredenheid. Dus we gaan enthousiast door, met veel nieuwtjes en berichten over onze afdeling Drechtsteden en ons Natuurvriendenhuis De Kleine Rug.
Wat de afdeling betreft: het aantal leden is dit jaar opnieuw gegroeid, zelfs nog sterker dan in 2018 en dat is goed nieuws!
En we hebben een nieuwe activiteit: de cultuurgroep is intussen opgericht en de eerste gezamenlijke bezoeken van musea, films, galeries en marktjes in 2020 zijn al gepland. Lees verderop in dit nummer meer hierover.
Je kunt ook lezen over het jaarlijkse griendknotten, dat we anders gaan organiseren: een nieuwe opzet met nieuwe vrijwilligers.
Zulk mooi nieuws over een jongerengroep Nivon-Jong in de afdeling kunnen we helaas nog niet geven, maar wat niet is kan misschien ooit nog komen. Ook daarvoor is een startsubsidie beschikbaar, dus kom op…
Zijn er overigens ook nog enkele leden die zich tijdens de Vluchtelingenweek één of meerdere dagen in juli willen inzetten? Wij doen daar vanuit het Natuurvriendenhuis al jaren aan mee laten daarmee aan nieuwkomers zien hoe wij binnen het Nivon “sociaal en groen, eerlijk en samen” in de praktijk brengen.

Kortom, binnen de afdeling is veel in beweging. En dat moet ook als je met de tijd mee wilt gaan.

Voor een aantal onder ons zal de komende winter bestaan uit werkzaamheden op het terrein van De Kleine Rug, waar we met financiële steun vanuit het hoofdbestuur aan de slag gaan met een forse verbouwing en uitbreiding. Lees ook hierover meer in dit Kerstnummer en krijg nu al extra zin om elkaar bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari een gezond en gelukkig nieuwjaar toe te wensen! Tot dan.

Jaarvergadering afdeling Drechtsteden, met huldiging jubilarissen, op 18 maart 2020.
Op woensdag 18 maart 2020 vindt in het gebouw van de Groeituinen (Patersweg 53 in Dordrecht, een voormalig schooltje) de jaarvergadering van de afdeling Drechtsteden plaats, met vaststelling van de jaarrekening, plannen voor 2020 en de begroting. Met de jaarlijkse huldiging van de jubilarissen worden de de trouwe leden die al 25, 40, 50, 60,en 75 jaar onafgebroken lid zijn, speciaal in het zonnetje gezet. We proberen elk jaar in een andere locatie bij elkaar te komen, als het even kan bij een niet-commerciële club met een schappelijke huur. En de Groeituinen kunnen best een “steuntje in de rug” gebruiken.
Onze afdeling groeit. Leuk als je er bij bent.

Open dag De Kleine Rug op moederdag 10 mei 2020.
Op zondag 10 mei 2020 is er weer Open Dag op De Kleine Rug. En vanzelfsprekend zijn jullie dan als altijd van harte welkom. We laten ons ook aan niet-leden en belangstellenden uit de omgeving zien: misschien zijn dat immers onze nieuwe leden.
Behalve natuurvriendenhuis, kampeerterrein en de griend werken we hard aan de nieuwe blokhutten, trekkershutten en de sanitair- en keukengroep.
In de royale voortuin/boomgaard organiseren we – net als dit jaar bij de viering van ons 50-jarig bestaan – een lokale duurzaamheidsmarkt, met allerlei producten en informatie rond voedsel en duurzaamheid in en rondom Dordrecht.

De Open Dag valt samen met moederdag. Heb je een moeder, of ben je moeder of oma? Neem haar of de (klein)kinderen mee, er valt genoeg te beleven.

Klusdagen en vrijwilligersbijeenkomst op De Kleine Rug.
De najaars-klusdagen op De Kleine Rug waren weer een succes! Van woensdag 30 oktober t/m vrijdag 1 november werd er door ongeveer 15 enthousiaste klussers een dagdeel tot enkele dagen gewerkt aan het opknappen van de kamers, het winterklaar maken van De Kleine Rug en schoonmaak. Aansluitend aan dit vrolijke en nuttige gebeuren viel op vrijdag een EHBO-training en ‘s avonds de vrijwilligersvergadering te beleven. Tenslotte volgde op zaterdag het traditionele vrijwilligersuitje, deze keer in de omgeving van Gouda en Boskoop, afgesloten met een gezamenlijke maaltijd op De Kleine Rug.

Lijkt je dit ook wel wat? De komende klusdagen zijn in de 2e week van maart 2020, als het huis en kampeerterrein weer klaar moeten zijn voor het zomerseizoen.

Griendknotten?
In de voorgaande jaren werden op enkele zaterdagen in de winterperiode met medewerking van het IVN knotwerkzaamheden uitgevoerd in de door ons te onderhouden grienden van De Kleine Rug. Het aantal deelnemers liep echter zienderogen terug en de griend (een soort akker met een knotwilgenbos) verwildert. Met ingang van 2020 gaat dat veranderen. We hebben de materialen van het IVN overgenomen en gaan de griend weer in cultuur brengen. Dat doen we door bedrijven te interesseren voor een teamactiviteit in de griend, door vanaf november 2020 de zaterdagse acties weer in te voeren èn door het organiseren van een griendknotarrangement op De Kleine Rug: van vrijdagavond 24 t/m zondagmiddag 26 januari verzorgd werken in de griend.

X
X