Ruggesteuntje / Afdelingsnieuws

Het afdelingsblad “Ruggesteuntje” komt eenmaal per kwartaal uit en bevat afdelingsnieuws, aankondigingen en verslagen van activiteiten en veel meer nieuws. Het eerstvolgende nummer verschijnt eind maart 2019. Maar eerst wat actueel nieuws.

ACTUEEL NIEUWS:

  1. Het ledenaantal in onze afdeling is sinds afgelopen januari gestegen van 290 naar 320, en daar zitten meerdere jonge leden bij. Dat geeft kansen voor de oprichting van een groep Nivon Jong in de Drechtsteden. Wie durft en wil de start meemaken? Het bestuur roept de jonge leden (tot ca 30 jaar) op om daar samen met ons iets spetterends van te maken. Reageer naar de voorzitter, Jan van de Zedde (06.39684875, jhvandezedde@gmail.com).
  2. Het bestuur nodigt een paar actieve leden op om een initiatief te starten voor het oprichten van een “fietsgroep” voor het maken van tochtjes van ca 25 km, nu intussen de oprichting van de Cultuurgroep (films, musea, tentoonstellingen, ateliers, markten) heeft plaatsgevonden. Wie wil met ons de kar trekken? Reacties naar de voorzitter.
  3. De leden die dit jaar al 5 jaar lid zijn of worden krijgen in de loop van dit jaar weer een persoonlijk kaartje van het bestuur in de brievenbus, als blijk van waardering en als aanmoediging: we vinden het fijn dat zij al 5 jaar lid van het Nivon zijn en spreken als afdeling de hoop uit dat zij nog lang van deze “familie” deel uit zullen maken.

Enkele ARTIKELEN uit RUGGESTEUNTJE 4e kwartaal (oktober-december 2019):

“Van de voorzitter”.
Aan het einde van de zomervakantieperiode komt iedereen weer langzaam op gang. Langzaam? Hoezo? Voordat je het beseft is de zomerse rust in je hoofd verdwenen en zijn de herinneringen aan je vakantie ver te zoeken. De dagelijkse beslommeringen eisen de aandacht weer op en de hectiek van alledag dreigt je opnieuw in bezit te nemen. Of het nu met werk te maken heeft of met je vrijwilligersactiviteiten, het is elk jaar hetzelfde liedje: je bent het allemaal kwijt vóór je er erg in hebt…
Een goedbedoelde tip: doe het dit jaar eens helemaal anders! Ga niet mee in de stroom, maar probeer die mooie zomer een poosje vast te houden. Blijf relaxed en laat je dit jaar niet meteen gek maken.
Anders dan vorig jaar hebben we nu maar een paar erg warme perioden gehad, dus oververhit kunnen we daarvan niet zijn. Het leek zelfs wel wat op die oude Hollandse zomers van vroeger, met een zonnetje en voor de afwisseling een buitje tegen het stof. Herinner je die nog?
Dus volg mij…. Rustig aan beginnen, je bent weer gek voordat je het weet.
En om je te helpen hebben we weer een paar aardige onderwerpen in dit nummer voor je bij elkaar gebracht.
Hopelijk geniet je ervan en stimuleert het ook tot deelname aan een paar (nieuwe) activiteiten binnen de afdeling en/of De Kleine Rug.

Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2020.
Het is nog erg vroeg, maar het volgende Ruggesteuntje komt eind december uit, en dan kan het in sommige volle agenda’s al problemen geven. Daarom nu vast de volgende vooraankondiging:
onze Nieuwjaarsbijeenkomst vindt als altijd weer plaats op de 1e zondag van januari, dus op 5 januari, ergens tussen 11.30 en 15.00 uur. En natuurlijk weer op onze “huislokatie”, ons Nivon Natuurvriendenhuis “de Kleine Rug” te Dordrecht.
Een enthousiaste keukenploeg zorgt voor koffie/thee en huisgemaakte oliebollen en appelflappen (en misschien ook wel weer snert?), dus je komt niet om van de honger.
Aan de Loswalweg 1 kunnen we “Schipper, mag ik overvaren?” vanaf ongeveer 11.00 uur.
Zet het alvast in je agenda. Altijd weer gezellig elkaar te ontmoeten.
In het decembernummer van het Ruggesteuntje vind je meer details.

Nieuwe ontwikkelingen op De Kleine Rug.
Stichting Nivon Natuurvriendenhuizen heeft een mooi bedrag beschikbaar gesteld voor de vervanging/uitbreiding van de blokhutten en het buitensanitair op het terrein van De Kleine Rug. De bestaande blokhutten vertonen ouderdomsgebreken en moeten verbeterd worden. Dat willen we vooral met eigen mensen doen, zodat de kosten laag blijven en meer ruimte voor extra hutjes of kampeerwagens. Het wordt nog spannend, want veel grondeigendom is er niet en het bestemmingsplan biedt ook weinig ruimte.
De beheercommissie van het huis is al aan de slag gegaan om de stichting enkele varianten voor te leggen en hoopt nog in 2020 met de werkzaamheden te kunnen beginnen.

“Denkers en Doeners” op De Kleine Rug.
Ons Nivon Natuurvriendenhuis – jazeker, want het ligt middenin onze afdeling! – bestaat intussen 50 jaar, dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Er is gelukkig nog lang geen sprake van een midlife-crisis, maar toch is het goed soms even terug te kijken en dan weer volop vooruit. En dat moet ook, want ons huis gaat in de komende jaren spannende en boeiende tijden tegemoet.
Nivon is een vereniging met een missie (sociaal, duurzaam, eerlijk en groen) en De Kleine Rug past daarbinnen uitstekend, maar het is ook een bedrijf, dat gezond gerund moet worden. En dat vraagt erom van tijd tot tijd de koers bij te stellen of te verleggen.
Er komen wisselingen in het bestuur, ook daar is uitbreiding en verjonging gewenst.
We gaan meer toekomstgericht werken, ons meer naar buiten richten, vernieuwen en verjongen. We leggen zowel organisatie als beheer en onderhoud onder de loep en gaan met verbeteringen aan de slag. We willen actief bewegen bij maatschappelijke veranderingen, werken met korte projecten en meerjarenplannen, en ons huis en terreinen verduurzamen en vergroenen.
En dat kunnen we niet alleen, daar zijn denkers èn doeners voor nodig.
Waar we tot nu toe vooral werkten met vrijwilligers die zich voor lange tijd aan het huis willen verbinden, gaan we nu ook op zoek naar actieve mensen die voor kortere tijd aan een project willen meewerken. En er zijn projecten zat. Zoals activiteiten van de “klussenploeg”, die het onderhoud aan gebouwen en installaties voor zijn rekening neemt. Of het project uitbreiding en vervanging blokhutten. De verduurzaming. Het botenonderhoud, de motoren.
Doe je mee? Of ken je iemand die handig is en wat tijd over heeft?
Een denker of een doener. Een regelaar of een harde werker.
Iedereen is welkom, van jong tot jong gepensioneerd.
Zulke mannen en vrouwen zoeken we.

Op korte termijn gevraagd:
– handige klussers (in vaste ploeg, of gewoon voor een project),
– activiteitenbegeleiders,
– huiswachten en schippers, ook voor invalbeurten,
– bestuursleden (activiteiten in overleg te bepalen),
– hulp bij ict, PR en communicatie, algemene ondersteuning.

Vrijwilligers van de toekomst, die zoeken we! Kijk rond en leg contact, meld het ons.

Start-up nieuwe afdelingsactiviteit: “Cultuur in en rond Dordt”.
Een nieuwe activiteit voor iedereen die van cultuur houdt, dat was de bedoeling van het afdelingsbestuur en daar werd in de begroting van 2019 ook wat opstartgeld voor gereserveerd. Maar er meldde zich daarna nog niemand om zo’n activiteit (filmgroep, museumgroep) op te pakken en te organiseren. Maar nu, jazeker, de aanhouder wint.
Er komt dus tòch nog wat van terecht.|
Hoe gaat dat er uit zien?
Het idee is het opstarten van een terugkerende activiteit op het gebied van cultuur. En dat is dan geen aparte filmgroep of museumgroep, maar een combinatie van films, musea, tentoonstellingen, galeries en bijzondere marktjes, alles onder het motto “Cultuur in en rond Dordt”.
Na afloop eventueel napraten bij een kop koffie is een mogelijkheid.
Er kunnen vaste deelnemers zijn, maar ook mensen die zo nu en deelnemen omdat ze niet elke keer kunnen. Geen vaste verplichtingen of kosten voor een abonnement, dus.
Entreegeld en andere kosten zijn voor eigen rekening, maar we zoeken het in en rond Dordt, zodat er geen of nauwelijks reiskosten zijn.
En we sluiten zo mogelijk aan op bestaande initiatieven, eventueel samen met andere verenigingen of groepen. Dat geeft ook meer kansen op ontmoetingen.
Het gaat om ongeveer één activiteit per 6 à 8 weken, zoveel mogelijk op een vaste dag. Welke dag dat zal zijn, kunnen we tijdens de opstartperiode in onderling overleg met de deelnemers bepalen. Voor sommige activiteiten moet je in verband met de openingstijden echter wel eens schuiven.
Voor het onderdeel films sluiten we regelmatig aan op de bijeenkomsten van de FilmClub The Movies (zie https://www.themoviesdordrecht.nl/filmclub-the-movies-dordrecht/ ), die elke zes weken op de maandagavond een voorpremière uit het rijke aanbod aan kwaliteitsfilms van de bioscoop The Movies presenteert, inclusief een korte inleiding over de achtergronden van de film en het maakproces. Na afloop is er een vrijblijvend nagesprek voor hen die dat willen. Ook gezelligheid en ontmoeting vormen een uitgangspunt voor de FilmClubavonden. Daarom is een kaartje altijd inclusief een drankje. Films met een verhaal, dus.
Voor museumbezoek zoeken we ook aansluiting bij het rijke arsenaal aan Dordtse musea en de bijzondere tentoonstellingen daarin. Dat geldt ook voor de galeries en allerlei bijzondere markten, zoals de bijenmarkt, kunst-, keramiekmarkt en zoveel meer.
Heb je belangstelling, meld je dan alvast aan bij Maria Visser (mvisserketting@hotmail.com, 078.6314764) De voorzitter en de redactie zijn je al voorgegaan, dus er ontstaat al een Cultuurgroep.

Fietsen langs Nivon kampeerterreinen, deel 1.
In de vorige jaargangen van het Ruggesteuntje hebben jullie kunnen lezen over de per auto en fiets afgelegde bezoeken aan alle Nivonhuizen in ons land. Maar dat was natuurlijk nog niet alles; er zijn ook enkele aparte (natuur)kampeerterreinen en die moet je toch eigenlijk ook “gedaan” hebben, liefst per fiets.
En zo trokken we er deze zomer – kort na de vakantie in Frankrijk – met de fietsen en een aanhangertje op uit voor een nachtje kamperen op De Grutto, een prachtig gelegen kampeerterrein in het mooie Delfland. Alleen al de weg er naartoe is een Taoïstisch genot. Eerst via het fietspad (de Oude Maasroute) vanaf Dordrecht/Zwijndrecht langs de Carnisser en Rhoonse Grienden, via Zwartewaal en de veerpont Rozenburg-Maassluis, de Trekkade door de Vlietlanden, om onszelf via de Duifpolderkade en Schouwkade langs eindeloze wateringen bij het voetveer “Vlaardingse Vaart” met eigen spierkracht over te moeten zetten. De moderne variant van een middeleeuwse “draailier” met het geluid van een voortslepende ketting geeft de één gelegenheid tot mijmeringen over het stille water van de Vaart en de ander een sportieve uitdaging om met enige vaart aan de overkant te geraken. We vervolgen het fietspad zuidwaarts langs de Vlaardingervaart en rijden daarna in de buurt van de Zweth nog een stuk in oostelijke richting, en genieten van de natuur onderweg, met konijnen, ganzen, een blazende zwaan met jongen, en van partijen ruziënde vogels in de lucht.
Een groot deel van de route in dit gebied bestaat uit fietspaden en de rest is verkeersluw gebied. Nog een stukje over het aparte fietspad langs de weg naar Abtswoude en daar zien we het bordje al: Nivon natuurkampeerterrein De Grutto.
Langs de boerderij en over een hobbelig boerenpad bereiken we De Grutto, een lieflijk gelegen terrein omzoomd door braamstruiken en ander natuurlijk opschot, met enkele kampeerveldjes tussen de voormalige boomgaard en andere erfgedeelten van een voormalige boerderij uit vervlogen tijden. We zetten ons kleine tentje op – één nachtje kruipen en bukken moet ons nog wel lukken – zetelen ons in de meegebrachte ministoeltjes en genieten met volle teugen van wolken mij geheel onbekende vlinders en vogeltjes. Weliswaar hoor je altijd wel de randstadgeluiden van treinverkeer en vliegtuigen om je heen, maar dat vergeet je hier bijna. En ‘s avonds krijgen we als nagerecht een uitgebreid concert met lange toegift van honderden kikkers in de verscholen watergang op het terrein. Het is in één woord prachtig en soms gewoon “verstild genieten”.
De volgende vroege ochtend verdrijft de zon al snel de dauw in het gras en het vocht aan ons tentje en is het inpakken geblazen. Op pad naar de Delftse Schie voor de terugtocht naar Dordrecht. Via groene parkstroken, volkstuinen en Hilligersberg, een klein stukje Rotte en langs de Kralingse Plas fietsen we over de hobbel van de dag, de Brienenoordbrug, en weten we weer dat we niet echt kunnen ontsnappen aan het gebruikelijke lawaai.
Maar dat doet er niet meer toe, na zo’n mooie route door en overnachting in het Delfland. Een mooie combinatie van agrarische activiteit en aangelegde natuur, een fietstocht zeker waard.

++++++++++++++

Enkele oude ARTIKELEN uit RUGGESTEUNTJE 3e kwartaal (juli-september 2019):

Van de voorzitter”.
Na regen komt zonneschijn, luidt het spreekwoord. Maar dit voorjaar liep het toch in de natuur een beetje anders. Na een warme februari, met begin maart ongeveer 4 weken eerder een groene wereld dan normaal, kwamen we terecht in een koude periode, die tot de ijsheiligen in mei duurde. De racefiets moest maar op de haak blijven hangen, want de animo was bij deze koukleum ver te zoeken. En zo loopt nu de natuur weer gewoon op schema. Dat werkt bij ons ook vaak zo: drukke tijden worden afgewisseld met rustige momenten, zodat we in balans kunnen blijven.
De zomer is daar een mooie tijd voor, even gas terugnemen. Niet voor niets gaan de meesten van ons dan traditioneel met vakantie of nemen even thuis de tijd voor bezinning.
Probeer dat ook te doen, deze zomer. Je knapt er van op en dat is je van harte gegund!

Een premie op nieuwe Nivon-initiatieven.
Denken jullie nog aan de startpremie die het bestuur heeft gezet op enkele nieuwe initiatieven? In de begroting voor 2019 hebben we namelijk ruimte gevonden om een eenmalige bijdrage te doen voor het oprichten van een Nivon-filmgroep, een Nivon-museumgroep, of een Nivon-fietsgroep in de afdeling Drechtsteden.
Die startpremie bedraagt € 50,-. Daar kunnen de eerste organisatiekosten uit bestreden worden.
Onder een groep verstaan we 4 of (liefst) meer personen. En we doen niet moeilijk als niet iedereen Nivon-lid is, hoor. Maar het is wel de bedoeling dat het een reguliere afdelingsactiviteit wordt, die zichzelf financieel kan bedruipen.
Heb je een ander idee of een leuk initiatief, dat wellicht kan uitgroeien tot een reguliere afdelingsactiviteit, laat dat dan svp aan ons weten, onze adressen zijn jullie bekend.

De Kleine Rug: 50 jaar jong! Het feest was op 18 mei…
We schreven er al een paar keer over: ons Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug viert dit jaar zijn 50-jarige bestaan. En de jubileumcommissie heeft dit voorjaar niet stilgezeten: het hele weekend van 18 en 19 mei werden er festiviteiten georganiseerd, waarvoor je wel uit de stoel moest komen.
Op zaterdag 18 mei vond eerst de officiële ontvangst van de uitgenodigde Bobo’s en de vertegenwoordigingen van gemeenten, bedrijven en instanties, diverse Nivongeledingen en voormalige BHC-leden, waarbij in bijzijn van wethouder Marco Stam door middel van een presentatie werd stilgestaan bij de afgelopen 50 jaar. Het koor Mélange Rood verzorgde met een dubbeloptreden de muzikale omlijsting, met de ons intussen bekende liederen en thema’s rond solidariteit en strijd voor gelijke rechten.
In de vergadertent werd de minitentoonstelling over de 50 jaar Kleine Rug geopend, met foto’s, maquettes, folders, boekwerken en zelfs door enkele families van het eerste uur beschikbaar gestelde persoonlijke fotoplakboeken, waar velen zichzelf nog in een (soms veel) jongere uitgave konden herkennen.
Aansluitend in de middag en avond was het verjaardagsfeest voor de vrijwilligers en oud-vrijwilligers en genoten we van een gezellige BBQ met heerlijke salades.
De afdeling Nivon Drechtsteden kwam niet met lege handen en bracht een leuk verjaarskado mee: een buiten-Ganzenbordspel.
En nu op naar de 60e verjaardag! Of nog beter: de 100 ste?

Open Dag op De Kleine Rug + Duurzaamheidsmarkt op 19 mei.
Als tweede dag in het verjaardagsweekend van De Kleine Rug werd op zondag 19 mei de Open Dag op het terrein van het Natuurvriendenhuis georganiseerd. Met flyers en een mooi artikel in het huis-aan-huis-blad “Dordt Centraal” over onze verjaardag bereikten we heel Dordrecht en die mooie publiciteit leverde dus extra naamsbekendheid en meer bezoekers op. Het weer zat ook mee: het bleef droog met in de middag een zonnetje.
Meer dan 300 belangstellenden bezochten ons huis en het natuurkampeerterrein, met een goed bezochte duurzaamheidsmarkt (8 tafels voor ongeveer 12 organisaties op het gebied van groen en voeding, hergebruik en recycling, duurzame energie) en de mini-tentoonstelling over de geschiedenis van het huis in de nieuwe vergadertent.
Natuurgids Jurgen gaf interessante rondleidingen over het terrein en vertelde uitgebreid over de flora en fauna. Er waren speciale activiteiten voor kinderen, zoals broodbakken, een houten visspel, en mezenkastjes maken.
Kortom, er was van alles te doen en te beleven. Nivon is springlevend en De Kleine Rug een vitale jarige.

Klussen op De Kleine Rug, iets voor jou?
Een natuurvriendenhuis vraagt natuurlijk om onderhoud. Met jaarlijks bijna 4000 overnachtingen betekent dat regelmatig opschonen en repareren. Buiten het hoogseizoen hebben we vaak scholen en groepen te gast, noodzakelijk voor de exploitatie en tegelijk oorzaak van extra slijtage. Sinds vorig jaar organiseren we daarom 2x per jaar de zogenoemde klusdagen in november en in maart, waarin onze vrijwilligers het huis en terrein winterklaar maken en juist weer uit de winterslaap halen en opknappen voor het nieuwe seizoen. In maart was het weer zover: een groep van 10-15 vrijwilligers (huiswachten, schippers en klussers) togen aan het werk om de kamers op te knappen, reparaties in de zaal te verrichten, en de voorjaarsschoonmaak uit te voeren. Zelfs de Heen-en-weer-Wolf werd in eigen beheer van een nieuwe vloer voorzien. Dat spaart kosten, is leuk werk en levert gezellige momenten op.
Maar er is meer, naast de klusdagen. Sinds dit voorjaar is er ook een klussenploeg, die ongeveer maandelijks onder begeleiding – meestal wat grotere – onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Je hoeft niet eens 2 rechterhanden te hebben…
Iets voor jou, om eens incidenteel aan te haken en te kijken of het je wat lijkt?
Gewoon een keer doen!

Griendknotten op De Kleine Rug.
Ook het terrein van De Kleine Rug vraagt jaarlijks onderhoud en ook dat wordt door enkele vrijwilligers verricht. Onderdeel hiervan is het bijhouden van de knotwilgen, een klus die jaarlijks met medewerking van het IVN werd verricht. De naam Johan Visser kwam dan ook regelmatig in ons afdelingsblad terug, als er een oproep werd gedaan om op enkele zaterdagen in het koudere seizoen te komen helpen, onder het genot van koffie en snert.
De animo voor dit belangrijke werk in de natuur is echter sterk teruggelopen. Daarom vragen we je om komend najaar en winter een steentje bij te dragen om het wilgenbestand in de griend te onderhouden.
Er komt ook een speciaal knotarrangement aan, mis het niet.
We komen daar later dit jaar nog wel op terug, maar denk er vast over na en zoek een beetje tijd voor onze natuur.

 

X
X