Activiteiten

Op deze pagina worden de diverse activiteiten weergegeven, die met een vaste regelmaat in de afdeling Nivon Drechtsteden worden georganiseerd, met de bijbehorende contactpersonen/organisatoren. Meestal gaat het om maandelijkse bijeenkomsten in kleine groepen bij één van de leden thuis, met uitzondering van de 2-wekelijkse bijeenkomsten van de Vrouwengroep en de activiteiten van de Cultuurgroep. De LAW-wandelgroep met afstanden van ongeveer 20 km telt een flink aantal deelnemers. Op het tabblad “Agenda” zijn de verschillende dagen van de activiteiten of de frequenties ervan vermeld.

 1. Creatieve werkvormen (meerdere organisatoren).
  Deze cluster van activiteiten bestaat uit een Breigroep (Bep Ek), een Spatgroep met verven, spatten, enz. (Annie Kriens) en een Viltgroep (Berrie van Es). Deze activiteiten vinden apart van elkaar plaats.
 2. Cultuurgroep (Maria Visser).
  Deze groep bestaat uit liefhebbers van film, musea, tentoonstellingen, ateliers en bijzondere (kunst)markten.
  Ongeveer 1x per 4 weken vindt er een culturele samenscholing plaats in het Drechtstedengebied of in de nabije regio.
 3. Eetgroep (Leni van Hattem).
  Onder leiding van Leni (recepten, inkoop, enz) wordt er maandelijks bij één van de leden van de groep samen gekookt en gegeten.
 4. Fietsgroep (Berrie van Es).
  Fietsen op het eiland van Dordrecht.
 5. Leesgroep (Berrie van Es).
  Op basis van een groepsabonnement bij de bibliotheek Dordrecht lezen en bespreken de leden van deze groep maandelijks een boek.
 6. Vrouwengroep (Ria van Hees).
  Deze groep vrouwen komt 2-wekelijks bij elkaar voor allerlei onderwerpen. Ook wordt jaarlijks deelgenomen aan de landelijke Nivon-Vrouwenweek, ergens in het land in een Nivonhuis.
 7. Wandelgroep kortere afstand (Berrie van Es).
  Deze activiteit (ca 10 km, in Dordrecht of in de directe omgeving) is sinds het voorjaar 2019 opnieuw opgestart, met enkele nieuwe deelnemers.
 8. Wandelgroep LAW/lange afstand (Henk en Dieuwertje Mooij).
  Elke maand wordt een etappe van een LAW-wandelpad gelopen, ofwel ongeveer 20-25 km. Er zijn reistijden aan verbonden, maar samen reizen is ook leuk. Zo heeft de groep in de afgelopen jaren het Grote Rivieren Pad en het Romeinse Limes Pad helemaal doorlopen. Momenteel (najaar 2019) worden de etappes van het Floris V pad (in Brabant en Zuid-Holland) afgelegd.

Naast deze vaste activiteiten organiseren we – samen met andere organisaties – lezingen of gesprekken over allerlei interessante en actuele onderwerpen, zoals klimaat en duurzaamheid. Wil je daarover meedenken, meld je dan bij ons aan.
Voor het opstarten van andere activiteiten zoeken we contact met min of meer gelijkgestemde verenigingen en groepen. Zo kunnen we het gezamenlijk opstarten van zo’n activiteit mogelijk vereenvoudigen.

Wil je meer weten, heb je belangstelling om deel te nemen of wil je eerst eens een keer kennismaken met een activiteit, neem dan contact op met de voorzitter van Nivon Drechtsteden, Jan van de Zedde (06.39684875, jhvandezedde@gmail.com). Hij kan je dan in contact brengen met een organisator van een activiteit.

Voor activiteiten en diverse arrangementen in het Nivon Natuurvriendenhuis De Kleine Rug (ook in Dordrecht gelegen) verwijzen we je graag naar de website van het natuurvriendenhuis De Kleine Rug.

X
X