Nivon Drechtsteden

Onderstaand vind je de agenda van de activiteiten op sociaal, cultureel en natuurgebied binnen de afdeling Nivon Drechtsteden.
Zie voor meer details over de aard en inhoud van de activiteiten het tabblad “Activiteiten” of de home-pagina.
Deze agenda wordt ten minste eenmaal per kwartaal vastgesteld en vernieuwd.

Agenda 2020

Heb je belangstelling om deel te nemen aan onze activiteiten, neem dan ivm corona eerst even contact op met de coördinator om te weten of de activiteit doorgang vindt.

Cultuurgroep, met coördinator Maria Visser, met telkens een gezamenlijke culturele activiteit, zoals het bezoeken van films met inhoud, musea, tentoonstellingen, ateliers en bijzondere (kunst)marktjes.
Contact: Maria Visser, 078.6314764.

Breigroep, met coördinator Bep Ek: in principe elke 1e dinsdag van de maand.
Contact: Bep Ek, 078.6160813.

Eetgroep, met coördinator Leni van Hattem: ongeveer 1x per 4-6 weken, in het weekend.
De datum wordt elk kwartaal in onderling overleg bepaald. Bel dus met Leni.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800.

Fietsgroep, met coördinator Berrie van Es, 078.6168461.

Leesgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Spatgroep, met coördinator Annie Kriens: standaard elke 3e maandag van de maand.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201.

Viltgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke laatste vrijdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Vrouwengroep, met coördinator Ria van Hees: standaard elke 2e en 4e maandag van de maand, tussen september en april.
Contact: Ria van Hees, 078.61611018.

Wandelgroep LAW, met de coördinatoren Henk en Dieuwertje Mooij: standaard elke laatste zondag van de maand, behalve in juli.
Contact: Henk en Dieuwertje Mooij, 06.53879726.

Wandelgroep korte afstanden, met de coördinator Berrie van Es: elke 2e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

+++++++++++++++++

 

X
X