Nivon Drechtsteden

Onderstaand vind je de agenda van de activiteiten op sociaal, cultureel en natuurgebied binnen de afdeling Nivon Drechtsteden.
Zie voor meer details over de aard en inhoud van de activiteiten het tabblad “Activiteiten” of de home-pagina.
Deze agenda wordt ten minste eenmaal per kwartaal vastgesteld en vernieuwd.

Agenda 1e kwartaal 2020 (januari t/m maart).

Cultuurgroep, met coördinator Maria Visser, met telkens een gezamenlijke culturele activiteit, zoals het bezoeken van films met inhoud, musea, tentoonstellingen, ateliers en bijzondere (kunst)marktjes.
Dit kwartaal staat op de rol: maandag 20 januari een avondfilm bij “Filmclub The Movies”, zondag 2 februari een gezamenlijk “Kunstrondje Dordrecht” en woensdag 18 maart naar het Dordrechts Museum (incl tentoonstelling “Slow Fashion”). Bel Maria voor tijden en locaties.
Contact: Maria Visser, 078.6314764.

Breigroep, met coördinator Bep Ek: in principe elke 1e dinsdag van de maand, ook in de zomermaanden.
Contact: Bep Ek, 078.6160813.

Eetgroep, met coördinator Leni van Hattem: ongeveer 1x per 4-6 weken, in het weekend.
De datum wordt elk kwartaal in onderling overleg bepaald. Bel dus met Leni.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800.

Leesgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Spatgroep, met coördinator Annie Kriens: standaard elke 3e maandag van de maand.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201.

Viltgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke laatste vrijdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Vrouwengroep, met coördinator Ria van Hees: standaard elke 2e en 4e maandag van de maand, tussen september en april.
Vrouwenweekend 2019: Bergeijk, 29 maart t/m 1 april.
Contact: Ria van Hees, 078.61611018.

Wandelgroep LAW, met de coördinatoren Henk en Dieuwertje Mooij: standaard elke laatste zondag van de maand, behalve in juli.
Contact: Henk en Dieuwertje Mooij, 06.53879726.
Op dit moment worden etappes van het Floris V – pad gelopen.

Wandelgroep korte afstanden, met de coördinator Berrie van Es: met ingang van april in principe elke 2e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461. Svp tevoren aanmelden.

+++++++++++++++++

 

X
X