Nivon Drechtsteden

Onderstaand vind je de agenda van de activiteiten op sociaal, cultureel en natuurgebied binnen de afdeling Nivon Drechtsteden.
Zie voor meer details over de aard en inhoud van de activiteiten het tabblad “Activiteiten” of de home-pagina.
Deze agenda wordt ten minste eenmaal per kwartaal vastgesteld en vernieuwd.

Agenda 4e kwartaal 2019 (oktober t/m december).

Cultuurgroep, met coördinator Maria Visser: start einde 2019, met elke 6 à 8 weken een gezamenlijke culturele activiteit, zoals het bezoeken van films met inhoud, musea, tentoonstellingen, ateliers en bijzondere (kunst)marktjes.
Contact: Maria Visser, 078.6314764.

Breigroep, met coördinator Bep Ek: in principe elke 1e dinsdag van de maand, ook in de zomermaanden.
Contact: Bep Ek, 078.6160813.

Eetgroep, met coördinator Leni van Hattem: ongeveer 1x per 4-6 weken, in het weekend.
De datum wordt elk kwartaal in onderling overleg bepaald.
Contact: Leni van Hattem, 06.30501800.

Leesgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke 1e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Spatgroep, met coördinator Annie Kriens: standaard elke 3e maandag van de maand.
Contact: Annie Kriens, 078.6161201.

Viltgroep, met coördinator Berrie van Es: standaard elke laatste vrijdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461.

Vrouwengroep, met coördinator Ria van Hees: standaard elke 2e en 4e maandag van de maand, tussen september en april.
Vrouwenweekend 2019: Bergeijk, 29 maart t/m 1 april.
Contact: Ria van Hees, 078.61611018.

Wandelgroep LAW, met de coördinatoren Henk en Dieuwertje Mooij: standaard elke laatste zondag van de maand, behalve in juli.
Contact: Henk en Dieuwertje Mooij, 06.53879726.
Op dit moment worden nog etappes van het Romeinse Limespad (van Katwijk naar Nijmegen) gelopen.

Wandelgroep korte afstanden, met de coördinator Berrie van Es: met ingang van april in principe elke 2e woensdag van de maand.
Contact: Berrie van Es, 078.6168461. Svp tevoren aanmelden.

+++++++++++++++++

 

X
X